Najčešća pitanja

1 Dobrovoljno osiguranje?
2 Disperzija rizika?
3 Demonstracije?
4 Čista imovinska šteta?
5 Šta je pojam Brzina likvidacije štete?
6 Bagatelna šteta?
7 Šta se smatra pod provalnom krađom u smislu uslova osiguranja?
8 Ako se zaključi osiguranje imovine od rizika provalne krađe na sumu osiguranja i desi se osigurani slučaj, koja se vrijednost osigurane stvari nadoknađuje?
9 Kako se postupa u slučaju pronalaska osiguranih stvari ili opreme?
10 Šta sve može bit predmet osiguranja u skladu sa uslovima za osiguranje stakla od loma?
11 Želim osigurati veće staklene površine. Molim vas za detaljnije obavještenje u vezi sa osiguranim opasnostima (rizicima) od loma stakla kao i obavezama osiguravatelja.
12 Možete li mi objasniti pojam nesretnog slučaja i šta se sve smatra pod tim pojmom?
13 Ako zaključim auto-kasko osiguranje motornog vozila, šta se dešava s policom osiguranja prilikom prodaje motornog vozila i da li se vraća premija osiguranja?
14 Ako postoji zaključena polica auto - kasko osiguranja i desi se osigurani slučaj u periodu trajanja osiguranja, šta je obaveza osiguranika?
15 Koje rizike pokriva zaključena polica potpunog Kasko osiguranja i kojim slučajevima osiguranik gubi pravo na naknadu štete?
16 U kojim slučajevima je Društvo za osiguranje u obavezi nadoknaditi štetu po polici autoodgovornosti?
17 U kojim slučajevima se vrši povrat premije osiguraniku na osnovu zaključene police autoodgovornosti, i da li važi polica autoodgovornosti ako se promjeni vlasnik motornog vozila?