Aktuelnosti
News image

Aktuelnosti | Cetvrtak, 8 Septembar 2016

VGT obezbijedilo boravak u Reumalu za 1

Halim Zukić, direktor VGT osiguranja Visoko i Eldan Lokmić, direktor Lječilišta Reumal danas su u Fojnici potpisali ugovor kojim VGT osiguranje Visoko obezbjeđuje sredstva za petodnevni boravak 1000 penzionera sa ... Detaljnije

Aktuelnosti | Ponedeljak, 29 August 2016

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2016.-30.06.2016. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2016 Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Srijeda, 20 Juli 2016

VGT osiguranje uručilo donatorski ček o

Povodom otvaranja Resursne sobe i SOS Centra za rani rast i razvoj, te nove poslovnice VGT Osiguranja u Goraždu, upriličeno je potpisivanje ugovora o donaciji i primopredaja čeka u vrijednosti ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Cetvrtak, 30 Juni 2016

Halim Zukić novi predsjednik Skupštine U

Udruženje društava za osiguranje FBiH na 78. sjednici Skupštine održanoj 29.06.2016. godine u Sarajevu izabralo je Halima Zukića, direktora VGT osiguranja, za predsjednika Skupštine Udruženja. Ovu funkciju u prethodnom periodu ob... Detaljnije

Aktuelnosti | Petak, 29 April 2016

Finansijski izvještaj za 2015. godinu sa

Finansijski izvještaj za 2015. godinu sa izvještajem ovlaštenog ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Demonstracije?

Rizik u osiguranju pod kojim se podrazumijeva organizovano ili spontano javno izražavanje raspoloženja grupe građana. To raspoloženje je, za razliku od manifestacija, upereno protiv nekog ili nečeg. Do ostvarenja osiguranog slučaja dolazi kada demonstranti uništavaju ili oštećuju osigurane stvari, odnosno usmrćuju ili ozljeđuju osiguranu osobu.

 

VGT Grupacija

VGT Osiguranje
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 08 00
VGT Broker
Alaudin 1
71300 Visoko
tel: 032 73 05 40
Remis d.o.o.
Topuzovo polje
71300 Visoko
tel: 032 73 03 00
VGT Consulting
Braće Zečevića 3a
71300 Visoko
tel: 032 73 08 16
Interšped
Titova 40
71000 Sarajevo
tel: 033 47 14 66
AC d.o.o.
Založje bb
71360 Breza
tel: 032 78 39 14
Transport
Lahke brigade
72 240 Kakanj
tel: 032 55 77 80
AMUIP
Vatrogasni put
72000 Zenica
tel: 032 40 18 41